Fitness oblečení

Zásady ochrany osobních údajů

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, adresa nezbytná pro plnění smlouvy, jméno, příjmení
marketing - newsletter
Vaše osobní údaje (e-mailová adresa a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy jej nejčastěji otevíráte využíváme pro účely přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat inspirativní nabídky třetích stran nebo e-mailovou adresu využívat například pro remarketing a cílenou reklamu po dobu 5 let od data schválení. Toto lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Dokumentace - přímé přenosy (například fotografie ze školení, seminářů atd.) Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecí doby, pokud zákon nestanoví delší dobu uchovávání nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
Bezpečnost a ochrana osobních údajů
Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako by byly naše vlastní.
Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, abychom zabránili zneužití, poškození nebo zničení vašich údajů.
Soubory cookie
Když si prohlížíte naše webové stránky, zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přecházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webu, což vnímáme jako oprávněný zájem správce, abychom vám mohli nabízet ještě lepší služby.
Cookies cílené reklamy budou zpracovávány pouze s vaším souhlasem.
Naše webové stránky lze prohlížet i v režimu, který neumožňuje shromažďování osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
Předávání osobních údajů třetím stranám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a kolegové.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které sami zajišťujeme, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří dokážou data ochránit ještě lépe než my.
Máte právo na informace, které již poskytuje tato informační stránka s relací zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u Vás něco změní nebo hledáte neaktuální či neúplné osobní údaje, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení můžete uplatnit, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo vznést námitku proti zpracování.
Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účely zpracování.
Nechceme na vás zapomenout, ale pokud chcete, máte právo. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje ze systému, jakož i ze systému všech našich dílčích zpracovatelů. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.