Fitness oblečení

Podmínky použití

1. Upozornění na obsah
Bezplatný a volně přístupný obsah tohoto webu byl vytvořen s velkou pečlivostí. Poskytovatel tohoto webu však nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost a aktuálnost bezplatných a volně přístupných žurnalistických příruček a novinek. Používání obsahu těchto webových stránek je na vaše vlastní riziko. Pouhým přístupem k tomuto bezplatnému a volně dostupnému obsahu nevzniká žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, neexistuje v tomto ohledu žádná právně závazná vůle poskytovatele.
2. Odkazy
Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky ("externí odkazy"). Tato webová stránka je v odpovědnosti příslušných provozovatelů stránek. Při umísťování externích odkazů nedošlo k porušení zákona. Poskytovatel nemá žádný vliv na aktuální a budoucí vzhled odkazovaných stránek. Průběžné sledování externích odkazů není pro poskytovatele dostatečné bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Dotčené externí odkazy budou odstraněny okamžitě po oznámení porušení.
3. Autorská práva/Další autorská práva
Obsah zveřejněný poskytovatelem na této webové stránce je chráněn německým autorským právem a dalšími autorskými právy. Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským právem a sekundárním autorským právem, vyžaduje předchozí písemný souhlas dodavatele nebo příslušného držitele autorských práv. To se týká zejména rozmnožování, zpracování, překladu, uchovávání, zpracování nebo rozmnožování obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou odpovídajícím způsobem označeny. Neoprávněné kopírování obsahu webu nebo celého webu není povoleno a postižitelné. Je povoleno pouze kopírování a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití.
Tyto webové stránky nesmí být zobrazovány třetími stranami v rámcích nebo bez písemného souhlasu.
4. Žádné reklamy
Použití kontaktních údajů v tiráži pro komerční inzerci je nežádoucí, pokud k tomu dodavatel nedal předem písemný souhlas nebo pokud již existuje obchodní vztah. Poskytovatel a všechny osoby uvedené na této webové stránce tímto protestují proti jakémukoli komerčnímu využití a zpřístupnění svých údajů.
5. Zvláštní podmínky použití
Pokud se konkrétní podmínky pro individuální použití této webové stránky liší od výše uvedených údajů, je to výslovně uvedeno na příslušném místě. Pro každý jednotlivý případ však platí zvláštní podmínky.
nemožné:
(1) Znovu publikovat materiál z této webové stránky (včetně zveřejnění na jiné webové stránce);
(2) prodávat, pronajímat nebo licencovat materiály z webových stránek;
(3) zobrazovat veřejnosti jakékoli materiály z webových stránek;
(4) reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak používat materiály na našich webových stránkách pro komerční účely;
(5) měnit nebo upravovat jakýkoli materiál na webových stránkách; nebe
(6) distribuovat materiál z této webové stránky (včetně určitého obsahu a zpřístupnit jej pro distribuci (jako je náš newsletter).